Na stavbě se pokračuje se zateplováním domů, dále došlo k vyzdění všech garáží a jdou dokončeny téměř všechny střechy.V interiérech jsou hotovy elektrorozvody, rozvody ZTI, pokračuje se s přípravou podlahového topení a v domech, kde je již připraveno se zalévají podlahy.